Kormoran Sp. z o.o.

KORMORAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin zaświadcza, że firma „BUDOLUX” Mariusz Stefanowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Polskich Marynarzy 44/11, 71-050 Szczecin pełniła nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Budowa budynku usługowo-pensjonatowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 153 obręb 0001 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Świnoujściu”.

czytaj dalej

Renova

Udzielamy referencji: Panu Mariuszowi Stefanowiczowi który zapewniał pełno branżowy nadzór budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku warsztatowego.

czytaj dalej

Rema

Kompleksową budowę budynku socjalno-biurowego w Będargowie o pow. 430,00 m2 w zakresie kompleksowego nadzoru wszystkich branż poprowadził dla nas Pan Mariusz Stefanowicz.

czytaj dalej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Pan Mariusz Stefanowicz pełnił funkcje kierownika budowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy budowie wieży schodowej do ćwiczeń i treningów […], z przeznaczeniem do ćwiczeń pożarowych przy ul. Klonowica 4 w Szczecinie , dz.5 z obrębu 2261.

czytaj dalej

Atrium Molo Szczecin

Firma Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Molo Sp. Komandytowa poświadcza rzetelne i dokładne wykonanie powierzonego zadania firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru na inwestycji ?Likwidacja zjazdu i budowa miejsc parkingowych w centrum Handlowym ATRIUM MOLO w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 73.

czytaj dalej

Hotel Ewerdin Świnoujście

Auran Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Klasztornej 4 w m. Góra Świętej Anny powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej