Uprawnienia i kursy

Mariusz Stefanowicz wykonuje zawód inżyniera budownictwa (w zakresie funkcji inżynier kontraktu, inspektor nadzoru robót budowlanych, kierownik budowy) na podstawie uprawnień budowlanych (numer ewidencyjny ZAP/0042/OWOK/04) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nadanych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie.

Na podstawie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego został wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane pod pozycją 1638/04/U/C.

Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu szkoleń

Aspekty praktyczne realizacji kontraktów FIDIC

Praktyczne aspekty wymagań i procedur kontraktowych FIDIC w realizacji inwestycji w odniesieniu do działań Wykonawcy

Użytkowanie obiektów budowlanych

Wszystko o rusztowaniach