Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II, Szczecin

Niniejszym pismem Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II 14 poświadcza, że firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru przy realizowaniu „Projektu Docieplenia i kolorystyki Mieszkalno – Usługowego Wielorodzinnego” przy ulicy Jana Pawła II 14 wywiązała się z powierzonego zadania w sposób sumienny i dokładny.

Jest to obiekt mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem ( częściowo zaadoptowanym) wykonanym w technologii tradycyjnej, przedwojennej. Pokrycie budynku w części mansardy wykonane jest z dachówki ceramicznej oraz w pozostałej części dachu z papy. Ściany zewnętrzne są murowane z cegły ceramicznej pełnej o gr.24,38,51,64 cm tynkowane obustronnie. Elewacja frontowa jest ze zdobieniami, prostymi obramieniami okien i gzymsami – otynkowana. W czasie realizacji należało również wziąć pod uwagę naprawę odsłoniętych skorodowanych nadproży okiennych.

Wysokość budynku wynosi 17,73m, szerokość to ok. 25,9m oraz powierzchni a elewacji jest równa około 750 . Kategoria Zagrożenia Ludzi to ZL IV, natomiast obiekt zrealizowany był w klasie odporności pożarowej C z wymaganą odpornością ścian zewn. EI-30.

W zakres realizowanych robót wchodziły docieplenie ścian zewnętrznych, odtworzenie i wykonanie sztukaterii, docieplenie ścian wewnętrznych oraz stropu przejazdu bramnego, wzmocnienie elewacji przed dociepleniem, wymiana okien i drzwi części wspólnej, montaż nawiewników w pokojach, remont balkonów, iniekcja krystaliczna części przejazdu bramnego oraz izolacja pionowa ścian piwnic oraz prace towarzyszące.

W projekcie założono docieplenie ścian podłużnych budynku styropianem o gr. 14 cm, natomiast sciany piwnicy ponad gruntem ze styropianu ekstradowanego o gr. 10 cm i 8 cm poniżej poziomu gruntu. Ostatecznie całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 370,000.00 zł ( słownie trzysta siedemdziesiąt tysięcy złoty).

Realizacja danej inwestycji objęta nadzorem Inspektora Nadzoru przebiegła pomyślnie i zgodnie z wyznaczonym terminem zakończenia robót. Pan Mariusz Stefanowicz wykazał się skrupulatnością i należytą wiedzą, w razie jakichkolwiek problemów służył radą i pomocą.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II 14 rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Data rozpoczęcia realizacji: 16 maja 2016 roku;
Data zakończenia realizacji: 26 października 2016 roku;

referencje Wspólnota ul. Jana Pawła II