Kierownik Budowy

Firma „Budolux” Mariusz Stefanowicz zapewni Państwu również usługi w zakresie kierowania Robotami Budowlanymi. Nasza doświadczona Kadra posiada uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji Kierownika Budowy, którego obecność w procesie realizacji inwestycji określają przepisy Prawa Budowlanego.

Podstawowym aktem regulującym działalność w dziedzinie budownictwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T.j. Dz. U. 03.207.2016 z późn. zm.). Art. 17 PB (zawarty w rozdz. 3 określającym prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) wymienia kierownika budowy (kierownik robót) jako jednego z kluczowych uczestników procesu budowlanego.?Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione są w art. 22 PB, natomiast art. 23 PB określa do czego kierownik budowy ma prawo. Są to określenia prawne mające charakter regulacyjny i nie stanowią listy zamkniętej. Prawa i obowiązki kierownika budowy są znacznie szersze, tym bardziej że kolejne artykuły wymieniają inne prawa i obowiązki osób pełniących tę funkcję. Kierownikiem budowy (lub kierownikiem robót) może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (art. 12 PB i n.).

Gwarantowana marka i jakość dostarczanych usług przez naszego Kierownika Budowy zapewni Państwu:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji prowadzonej budowy;
  • zorganizowanie zaplecza placu budowy;
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu;
  • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę;
  • realizację zleceń wpisanych do dziennika budowy.

Prowadzisz inwestycje budowlane? Potrzebny jest Tobie i Twojej firmie Kierownik Budowy w Szczecinie lub województwie zachodniopomorskim? Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnych usług firmy Budolux – KONTAKT.