Atrium Molo Szczecin

Firma Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Molo Sp. Komandytowa poświadcza rzetelne i dokładne wykonanie powierzonego zadania firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru na inwestycji „Likwidacja zjazdu i budowa miejsc parkingowych w centrum Handlowym ATRIUM MOLO w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 73, działki nr. 4/2, 5/4 w obrębie 2137, w zakresie likwidacji zjazdu działki nr. 5/2 dr, 5/3 dr w obrębie 2137, 9 dr w obrębie 2136.”

W zakresie robót było zlikwidowanie istniejącego zjazdu z ul. Milczańskiej do działki nr. 5/4 wraz z odtworzeniem chodnika w ciągu ulicy w pasie drogi publicznej oraz wybudowanie nowych miejsc parkingowych na terenie Centrum Handlowego Atrium Molo.

W ciągu ulicy Milczańskiej, w pasie terenu po rozebranym zjeździe zaprojektowano wykonanie chodnika stanowiącego połączenie chodników istniejących. Nawierzchnia bitumiczna chodnika powstała z betonu asfaltowego i została obramowana obrzeżami betonowymi 30×8 cm.

Natomiast na terenie Centrum Handlowego Atrium Molo wykonana została rozbudowa istniejącego układu dróg manewrowych wraz z budową zatok postojowych. Droga manewrowa o nawierzchni bitumicznej ma szerokość 5,0-6,0 m oraz miejsca parkingowe są do niej usytuowane prostopadle. Stanowiska parkingowe posiadają nawierzchnię z kostki betonowej typ dwuteownikowy koloru szarego, a ich wymiary wynoszą 5,0×2,3m. Powstało 40 miejsc postojowych o powierzchni 460 .

Inspektor Nadzoru Mariusz Stefanowicz należycie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Czynny udział i zaangażowanie Inspektora Nadzoru doprowadziło do zrealizowania inwestycji zgodnie z wyznaczonym terminem i bezproblemowo.

Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Molo Sp. Komandytowa rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Inwestycję zrealizowano w terminie 27.06.2016r. – 19.09.2016r.

Atrium molo Szczecin referencje

Atrium-molo-szczecin-referencje