Weber Polska Sp. z o.o.

Szczecin dnia 20.03.2017r. List Referencyjny

Firma Weber Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. Produkcyjnej 5, Łozienica powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wykonanie robót ziemnych, żelbetowych i robót polegających na odtworzeniu nawierzchni przy inwestycji :

” Budowa dwóch hal magazynowych wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej elektryczną na terenie działek nr 216/6 i 216/17, obręb geodezyjny Łozienica, gmina Goleniów- kategoria obiektu XVIII”.

Zawsze podczas współpracy w okresie od grudnia 2016r do stycznia 2017r otrzymaliśmy szybką pomoc, a udzielane profesjonalne rady w zakresie technicznym przy wykonywanej inwestycji zawsze spełniały nasze oczekiwania. Podniesienia wymaga także fakt zaangażowania oraz czynnego udziału Pana Mariusza Stefanowicza w optymalizacji rozwiązań projektowych .

Zakresem inwestycji było wykonanie robót ziemnych, żelbetowych oraz robót budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchnia wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 85.000,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100 netto).

Zaangażowanie w realizację inwestycji, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonywaniu powierzonych firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz obowiązków pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony, profesjonalny i godny zaufania partner przy realizacji wszelkich inwestycji budowlanych.

Weber Polska Sp. z o.o. rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Weber Polska – referencje