Ekspertyzy Techniczne i Doradztwo Techniczne

Naszą firmę tworzą ludzie kompetentni, z pełnym zaangażowaniem wypełniający swoja pracę gotowi do wszechstronnej pomocy i konsultacji ? Doradztwa technicznego, w sytuacjach, gdy przed inwestorem prywatnym lub instytucją pojawi się problem związany z realizacją inwestycji.

W zakresie Doradztwa technicznego będziemy pomagać Państwu przy:

  • sprawdzeniu i weryfikacji niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji;
  • udzielaniu wszelkich niezbędnych informacji, konsultacji z zakresie prawidłowego wykonawstwa ? zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją;
  • sprawdzeniu kompletności niezbędnych dokumentów potrzebnych w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie;