Agata Cichowicz – referencje

Niniejszym pismem jako inwestor zadania pn: ?Remont dachu wraz z pokryciem oraz remont konstrukcji stropu poddasza pałacu położonego na dz. nr ged. 419/15 obr. Storkowo, gm. Ińsko? zaświadczam iż, Pan Mariusz Stefanowicz zamieszkały w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74/12 w terminie od 19.11.2012r. do 14.03.2013r. pełnił samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, tj. funkcje Kierownika Budowy na w/w inwestycji.

Budynek Pałacu położonego na dz. nr ged. 419/15 obr. Storkowo, gm. Ińsko jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-53 ( Dec. DZ-4200/48/O/99/2000 z dn. 01.09.2000r.).

Agata Cichowicz referencje