Referencje – Nadzór

Renova

Udzielamy referencji: Panu Mariuszowi Stefanowiczowi który zapewniał pełno branżowy nadzór budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku warsztatowego.

czytaj dalej

Rema

Kompleksową budowę budynku socjalno-biurowego w Będargowie o pow. 430,00 m2 w zakresie kompleksowego nadzoru wszystkich branż poprowadził dla nas Pan Mariusz Stefanowicz.

czytaj dalej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Pan Mariusz Stefanowicz pełnił funkcje kierownika budowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy budowie wieży schodowej do ćwiczeń i treningów […], z przeznaczeniem do ćwiczeń pożarowych przy ul. Klonowica 4 w Szczecinie , dz.5 z obrębu 2261.

czytaj dalej

Atrium Molo Szczecin

Firma Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Molo Sp. Komandytowa poświadcza rzetelne i dokładne wykonanie powierzonego zadania firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru na inwestycji ?Likwidacja zjazdu i budowa miejsc parkingowych w centrum Handlowym ATRIUM MOLO w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 73.

czytaj dalej

Hotel Ewerdin Świnoujście

Auran Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Klasztornej 4 w m. Góra Świętej Anny powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej

Baltic Cliff ST Investments

Niniejszym pismem poświadczamy solidne wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej

Winnica Turnau Baniewice

Niniejszym pismem poświadczamy rzetelnie wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II, Szczecin

Niniejszym pismem Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Pawła II 14 poświadcza, że firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru przy realizowaniu “Projektu Docieplenia i kolorystyki Mieszkalno – Usługowego Wielorodzinnego” przy ulicy Jana Pawła II 14 wywiązała się z powierzonego zadania w sposób sumienny i dokładny. Jest to obiekt mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych wraz z poddaszem ( częściowo zaadoptowanym) wykonanym w technologii tradycyjnej, przedwojennej. Pokrycie […]

czytaj dalej

FINO Zarządzanie Nieruchomościami

Firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowała na rzecz naszej Wspólnoty Mieszkaniowej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy inwestycji ? Docieplenie ściany od podwórza oraz remontu elewacji od frontu wraz z kolorystyką, izolacji poziomej i pionowej, oraz remontu posadzek w 3 bramach w budynku posesji Więckowskiego 7? ? obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Miasto Szczecin.

czytaj dalej