Winnica Turnau Baniewice

Niniejszym pismem poświadczamy rzetelnie wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zawsze służył pomocą oraz profesjonalnym doradztwem technicznym przy budowie „Wytwórni Wina z pomieszczeniami towarzyszącymi i sezonową instalacją namiotu nad wejściem do hali produkcyjnej powstałej z rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku na działkach nr: 110/6, 110/7, 124, 111/43 w m. Baniewice 4 (kat. obiektu XVIII)”.

W zakres prac wchodziła budowa fundamentów (w tym podbicia i pogłębianie istniejących fundamentów) ścian, stropu, konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego. Przebudowywany obiekt z roku 1881 był budynkiem mieszkalno-inwentarskim, parterowym, częściowo podpiwniczonym z poddaszem w części mieszkalnej – użytkowym, pozostała część wykorzystywana była jako magazyn pasz.

Powierzchnia zabudowy wynosi 523,92 , powierzchnia użytkowa wynosi 894,17 , wysokość budynku to 11,56m.

Powierzchnia utwardzonego placu manewrowego, dojazdów i parkingu to 1619,00 – nawierzchnia betonowa oraz granitowa.

Poza modernizacją budynku głównego, zakresem inwestycji była także przebudowa budynku portierni, wykonanie zabudowy śmietnikowej oraz wykonanie stawu o powierzchni ca. 200,00 .

Projekt zawierał zmiany adaptacyjne zwiększające zarówno kubaturę jak i powierzchnię budynku, ponieważ potrzebne było pogłębienie istn. pomieszczeń inwentarskich adaptowanych na hale fermentacji wina. Przebudowywany obiekt został wyposażony m.in. w instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód deszczowych, elektroenergetyczną siły i światła, CO, wentylację grawitacyjną, wentylację mechaniczną oraz instalację odgromową. Zakresem wyposażenia obiektu była także kompletna linia produkcyjna i magazynowa win.

Obiekt składa się m.in. z pomieszczeń: produkcyjnych, magazynowych, socjalnych, biurowych, Sali prezentacji / degustacji.

Pan Mariusz Stefanowicz wywiązał się z powierzonego mu zadania, a jego czynny udział w realizowanym zadaniu inwestycyjnym przyczynił się do skutecznego zrealizowania zarówno robót budowlanych i instalacyjnych jak również sprawnego procedowania podczas wszelkich czynności administracyjnych, związanych z oddaniem obiektu do użytku.

„Winnica Baniewice” Sp.z o.o. Spółka Komandytowa rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Data realizacji: 05.09.2014r.

Winnica Turanu Baniewice referencje