Książka Obiektu Budowlanego

Proponujemy Państwu pomoc i współpracę, polegającą na przeprowadzeniu corocznych i 5-letnich przeglądów okresowych należących do Państwa budynków i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

Pragniemy przypomnieć o wynikającym z Prawa Budowlanego obowiązku przeprowadzania w/w czynności mających na celu sprawdzenie stanu technicznego budynków i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.