Technopark Pomerania

„[…] Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. potwierdza zlecenie firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rugiańska 74/12 prac budowlano remontowych w okresie od czerwca do września 2013r. […]

Powierzonym zakresem prac było m.in.:

 • zabezpieczenie stropodachu budynku A przed przenikaniem do budynku wód opadowych. Dach o powierzchni 739,33 ,
 • renowacja podłoża koryt oraz tarasu budynku A,
 • wykonanie izolacji niecki pod urządzenia sanitarne na dachu budynku A,
 • wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachów na budynkach B i C. Dach budynku B o powierzchni 1.148,28 , dach budynku C o powierzchni 1.292,80 .
 • zabetonowanie otworu po dźwigu w stropie żelbetowym,
 • uszczelnienie dylatacji stropu nad garażem,
 • zabezpieczenie i naprawa izolacji przeciwwodnych ścian piwnic budynków A, B i C,
 • osuszenie garażu poprzez usunięcie zalegającej wody,
 • wstawienie stalowych krat w bramach garażowych,
 • rozbiórka posadzki parteru budynku A w osiach A-C/1-5 o powierzchni 364,94  wraz z wywozem i utylizacją warstw posadzkowych.
 • porządkowanie i niwelacja terenu wokół budynków A, B i C, w zjazdach do garażu i wokół boiska. Powierzchnia prac to 1.559,30 .
 • porządkowanie znajdujących się wewnątrz obiektów materiałów budowlanych, odpadów przemysłowych i komunalnych, osprzętu budowlanego. Załadunek na środki transportu, wywóz i utylizacja gruzu budowlanego, niepełnowartościowych materiałów budowlanych, odpadów przemysłowych i komunalnych.

Łączna wartość w/w prac wynosi 318.199,99 zł netto (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 99/100 netto).

Całość prac Wykonawca wykonał samodzielnie, profesjonalnie i terminowo.

Zaangażowanie w realizację inwestycji, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonywaniu powierzonych firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz prac pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony, profesjonalny i godny zaufania partner przy realizacji wszelkich inwestycji budowlanych.

Efekty współpracy są dla nas satysfakcjonujące i całkowicie spełniają nasze oczekiwania, dzięki czemu mamy możliwość wystawienia pozytywnych referencji, jednocześnie polecając firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wszystkim zainteresowanym.”

List referencyjny Technopark Pomerania