Baltic Cliff ST Investments

Niniejszym pismem poświadczamy solidne wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Pan Mariusz zawsze starał się pomóc oraz udzielał profesjonalnych rad technicznych przy budowie „Budynku Usługowego(zakwaterowanie turystyczne) z lokalami na sprzedaż o powierzchni zabudowy – 1.278,13 , powierzchni użytkowej – 6789,96  i kubaturze – 28.961,25  wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wody, kanalizacji sanitarnej i gazu oraz zjazdami indywidualnymi i parkingami przy ul. Klifowej i ul. Polnej w Niechorzu gm. Rewal, na działce o numerze geodezyjnym 23/2 w obrębie Niechorze; kategoria obiektu – XIV”.

Obiekt był wznoszony technologią monolityczno-murowaną, stropy żelbetowe o gr. 20,0, 25,0 cm, konstrukcja dachu również żelbetowa, natomiast pokrycie dachu z papy. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne nośne murowane w technologii SILKA i częściowo ściany żelbetowe – wylewane. Na obiekcie zaprojektowano stropodachy nad częścią podziemną – jako niewentylowane z ułożeniem warstw przekrycia pod nawierzchnię biologicznie czynną.

Obiekt Baltic Cliff posiada 90 sztuk pokoi apartamentów. Liczba kondygnacji nadziemnych to 3 i 1 kondygnacja podziemna. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano garaż podziemny na 56 stanowisk postojowych. Znajduje się tam także część usługowa składająca się z obiektów basenowych – SPA & WELLNESS wraz z pomieszczeniami techniczno-sanitarno-obsługującymi oraz Restauracja z zapleczem gastronomicznym, technicznym i sanitarnym. W środkowej części tej kondygnacji wybudowano także Patio-Atrium otwarte z jednej strony na szerokie dojście pomiędzy przedogródkami.

Pan Mariusz Stefanowicz wywiązał się z powierzonego mu zadania, a jego czynny udział w realizowanym zadaniu inwestycyjnym przyczynił się do skutecznego zrealizowania zarówno robót budowlanych i instalacyjnych jak również sprawnego procedowania podczas wszelkich czynności administracyjnych, związanych z oddaniem obiektu do użytku.
„ST INVESTMENTS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych.

Rozpoczęcie inwestycji: 8 Października 2010r.
Zakończenie inwestycji: 4 Lipca 2014r.

Baltic Cliff referencje