Piotr Czynsz

[…] Oświadczam, że cały zakres robót został zrealizowany bez zastrzeżeń i terminowo. Pan Stefanowicz okazał się kierownikiem budowy zawsze dyspozycyjnym i służącym radą, był również otwarty na wszystkie propozycje.

Powyższe referencje niech będą jak najlepszym świadectwem uwiarygodniającym Pana Mariusza Stefanowicza jako kompetentnego i solidnego kierownika budowy.

List referencyjny – Piotr Czynsz