GARO Polska Sp. z o.o.

„GARO POLSKA Sp. z o.o. powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz […] kompleksowy nadzór zadania inwestycyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą: „budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z powierzchnią biurową, przyłączami mediów oraz zagospodarowaniem terenu, działka położona przy ul. Struga w Szczecinie o numerze 3/10”.

Zakres umowy Stron obejmował nadzorowanie robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, elewacyjnych i pokrywczych dachów, instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna), instalacji wod-kan, instalacji c.o., przyłączy kanalizacji sanitarnej (deszczowej i sanitarnej), przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego, przyłącza SEC, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych (sieć strukturalna, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania i napadu), zagospodarowania terenu wraz z dwoma zjazdami.

[…] 

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i z należytą starannością oraz zgodnie z warunkami umowy, obowiązującymi normami technicznymi i sztuką budowlaną.

Współpraca układała się wzorcowo, a odpowiedzialność i profesjonalne podejście kadry nadzorującej zapewniły osiągnięcie oczekiwanych wyników współpracy.”

List referencyjny GARO Polska Sp. z o.o.