Kormoran Sp. z o.o.

KORMORAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin zaświadcza, że firma „BUDOLUX” Mariusz Stefanowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Polskich Marynarzy 44/11, 71-050 Szczecin pełniła nadzór inwestorski na zadaniu pn.:

„Budowa budynku usługowo-pensjonatowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 153 obręb 0001 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Świnoujściu.”:

 • Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 2064,20 m2.
 • Kubatura 9 551,81 m3,
 • Okres pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego: 23.07.2018 – 30.09.2021.

Zakres obejmował nadzór przy wykonaniu następujących robót wchodzących w skład kontraktu:

 • roboty ziemne,
 • roboty ogólnobudowlane konstrukcyjne i wykończeniowe oraz wyposażeniowe,
 • instalacje elektryczne,
 • instalacje i sieci wod-kan, gazu, energetyczne,
 • instalacja c.o. – ogrzewanie podłogowe,
 • zagospodarowanie terenu – drogi, parkingi, ogrodzenia i bramy, urządzenie terenów zielonych.

Obiekt został wyposażony w:

 • wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną,
 • klimatyzację,
 • instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 • instalacja c.o. kompletna – ogrzewanie podłogowe w pomieszczeniach kuchni, salonu oraz holu, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki panelowe,
 • kanalizację sanitarną i deszczową,
 • instalację hydrantową zewnętrzną i wewnętrzną,
 • instalacje elektryczne: oświetleniową wewn i zewn, zasilanie obiektu,
 • instalacje teletechniczne,
 • instalacja domofonowa,
 • system automatycznego magazynu samochodów w postaci dwupoziomowego regału z systemem magazynowania samochodów.

Zamawiający potwierdza, że firma „BUDOLUX” Mariusz Stefanowicz z siedzibą w Szczecinie z powierzonych obowiązków Inspektora Nadzoru wywiązała się w sposób prawidłowy. Prace w ramach wykonywanych usług Nadzoru Inwestorskiego wykonane zostały profesjonalnie i terminowo z zachowaniem należytej staranności. Podniesienia wymaga także fakt zaangażowania oraz czynnego udziału Mariusza Stefanowicza w optymalizacji rozwiązań projektowych ze szczególnym naciskiem na funkcjonalność i użyteczność danych rozwiązań, które przy zachowaniu pierwotnej jakości powodowały oszczędności po stronie niezbędnych nakładów finansowych.

„Kormoran” Sp. z o.o. rekomenduje wszystkim potencjalnym zainteresowanym podmiotom współpracę z firmą BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, jako godnym polecenia i solidnym partnerem przy przygotowaniu oraz realizowaniu inwestycji budowlanych.

Z poważaniem

KORMORAN Sp. z o.o.
ul. Monte Cassino 16/4 70-466 Szczecin
NIP 8513210451
Regon 367584956

Kormoran 30.09.2021 referencje
Kormoran Sp. z o.o. referencje