Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni

Niniejszymi referencjami, firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Tadeusza Wendy 14 potwierdza zlecenie firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz z siedziba w szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74/12 prac budowlano remontowych w okresie od września 2014r. do kwietnia 2015r.

Powierzonym zakresem prac było m. im.:

 • zabudowy instalacyjne,
 • wymiana płyt GK,
 • uzupełnienie płyt GK,
 • tynkowanie,
 • szpachlowanie,
 • gruntowanie powierzchni,
 • szpachlowanie łączeń,
 • malowanie,
 • wykonanie podkładów betonowych,
 • wygrodzenie przestrzeni,
 • renowacja stropów ceglanych.

Łączna wartość w/w prac wynosiła ca. 200.000,00 zł netto.

Całość prac Wykonawca wykonał profesjonalnie i terminowo.

Zaangażowanie w realizację inwestycji, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonaniu powierzonych firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz prac pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony, profesjonalny i godny zaufania partner przy realizacji wszelkich inwestycji budowlanych.

Efekty współpracy są dla nas satysfakcjonujące i całkowicie spełniają nasze oczekiwania, dzięki czemu mamy możliwość wystawienia pozytywnych referencji, jednocześnie polecając firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wszystkim zainteresowanym.

Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni referencje

Firma Budolux Mariusz Stefanowicz na zlecenie CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. w Szczecinie od dnia 01.09.2014r. pełniła funkcje Inwestora Zastępczego na budowie „Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomi, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Stara Rzeźnia – Budynek Obory dla bydła nr 21, 70-651 Szczecin, ul. T. Wendy 14, woj. Zachodniopomorskie”.

Obowiązki wynikające z umowy Stron, firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz przejęła do kontynuacji po poprzednim podmiocie świadczącym usługi dla Inwestora, z którym Inwestor zakończył współpracę.

Przejęte obowiązki w trakcie trwania zadania inwestycyjnego firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wypełniała w sposób prawidłowy oraz z ogromnym zaangażowaniem całej KADRY inżynierskiej realizującej powierzone zadanie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zadanie inwestycyjne prowadzone przy wsparciu programu JESSICA, tzn. wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich ( inicjatywa Komisji Europejskiej opracowanej we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz bankiem Rozwoju Rady Europy).
Informuję także, że przebudowywany obiekt wchodzi w skład zespołu dawnej rzeźni miejskiej, przy ul. T. Wendy 1,3 w miejscowości Szczecin i jest wpisany do Księgi Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nr A / 882 i znajduje się w granicach ochrony konserwatorskiej, po obrysie działek nr 2/4, 2/5, 2/7, 2/8.
Podstawowe parametry inwestycji:

 • powierzchnia działki: 1 841,00 m2,
 • powierzchnia zabudowy; 1 346,28 m2,
 • powierzchnia użytkowa: 2 292,94 m2,
 • kubatura: ok. 13 400,00 m3,
 • powierzchnia utwardzona (bruk): 448,62 m2.

Rekomendujemy firmę Budolux Mariusz Stefanowicz, jako solidnego, wiarygodnego i w pełni przygotowanego partnera do kompleksowego prowadzenia, zarządzania i wykonywania wszelkich zadań inwestycyjnych. BUDOLUX Mariusz Stefanowicz dysponuje doświadczoną kadrą techniczną w zakresie wykonawstwa jak i w zakresie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego, doskonale organizuje przy tym roboty na placu budowy, co pozwala na optymalne zarządzanie procesem inwestycyjnym.

Doceniając zaangażowanie oraz bieżące uczestnictwo Właściciela firmy, jak również kadry Inżynierskiej pozostającej w jego dyspozycji udzielam rekomendacji, polecając usługi firmy BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wszystkim zainteresowanym.

Stara Rzeźnia Szczecin referencje