Referencje

Kormoran Sp. z o.o.

KORMORAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 16/4, 70-466 Szczecin zaświadcza, że firma „BUDOLUX” Mariusz Stefanowicz z siedzibą w Szczecinie przy ul. Polskich Marynarzy 44/11, 71-050 Szczecin pełniła nadzór inwestorski na zadaniu pn.: „Budowa budynku usługowo-pensjonatowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą na dz. Nr 153 obręb 0001 przy ul. Juliusza Słowackiego 16 w Świnoujściu”.

czytaj dalej

Renova

Udzielamy referencji: Panu Mariuszowi Stefanowiczowi który zapewniał pełno branżowy nadzór budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku warsztatowego.

czytaj dalej

Rema

Kompleksową budowę budynku socjalno-biurowego w Będargowie o pow. 430,00 m2 w zakresie kompleksowego nadzoru wszystkich branż poprowadził dla nas Pan Mariusz Stefanowicz.

czytaj dalej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Pan Mariusz Stefanowicz pełnił funkcje kierownika budowy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przy budowie wieży schodowej do ćwiczeń i treningów […], z przeznaczeniem do ćwiczeń pożarowych przy ul. Klonowica 4 w Szczecinie , dz.5 z obrębu 2261.

czytaj dalej

Atrium Molo Szczecin

Firma Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Molo Sp. Komandytowa poświadcza rzetelne i dokładne wykonanie powierzonego zadania firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru na inwestycji ?Likwidacja zjazdu i budowa miejsc parkingowych w centrum Handlowym ATRIUM MOLO w Szczecinie przy ulicy Mieszka I 73.

czytaj dalej

Hotel Ewerdin Świnoujście

Auran Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Klasztornej 4 w m. Góra Świętej Anny powierzyła firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej

Baltic Cliff ST Investments

Niniejszym pismem poświadczamy solidne wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej

Winnica Turnau Baniewice

Niniejszym pismem poświadczamy rzetelnie wykonanie powierzonych obowiązków przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz, która pełniła funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

czytaj dalej