Generalny Wykonawca Inwestycji Budowlanych

Dbamy aby grono zadowolonych klientów współpracujących z Naszą firmą ciągle rosło dlatego oferujemy Państwu realizację robót budowlanych w systemie Generalnego Wykonawcy. Występując w tej roli zajmiemy się realizacją wszystkich robót budowlanych niezbędnych do ukończenia inwestycji w zakres czego min. wchodzić będzie wszystkie roboty budowlane na każdym etapie inwestycji.

To na nas spoczywać będzie odpowiedzialność wobec Inwestora za kompleksowe wywiązanie się z warunków umowy.
Cechuje nas rzetelność i fachowość poparta krótkim okresem realizacji inwestycji, za co jesteśmy nagradzani dobrymi opiniami naszych dotychczasowych Klientów. Realizujemy inwestycje dla znanych i cenionych Firm, korporacji jak również Inwestorów prywatnych.

Do naszych obowiązków w tym zakresie najeżyć będzie:

  • protokolarne przejęcie placu budowy,
  • wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Specyfikacją Techniczną, dokumentacją projektową, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych,
  • prowadzenie dziennika budowy,
  • uzyskanie we własnym zakresie wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi przez Nas poszczególnymi robotami,
  • koordynacja robót Generalnego Wykonawcy z innymi wykonawcami,
  • reprezentowanie Inwestora przed organami administracyjnymi i innymi organami lub podmiotami oraz uczestniczeniu w procesie pozyskania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, zatwierdzeń, opinii i sprawdzeń,
  • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie stosownych wpisów w dzienniku budowy, zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • uczestniczenie i koordynowanie wszelkich procedur związanych z przekazaniem obiektu do użytkowania i eksploatacji ?. Itd. itp.