Pałac w gminie Ińsko

Remont dachu wraz z pokryciem oraz remont konstrukcji stropu poddasza pałacu położonego na dz. Nr ged. 419/15 obr. Storkowo, gm. Ińsko.

  • Realizacja jako: Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  • Termin realizacji: listopad 2012r – marzec 2013r.
  • Budynek Pałacu położonego na dz. Nr ged. 419/15 obr. Storkowo, gm. Ińsko jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-53 (Dec. DZ-4200/48/O/99/2000 z dn. 01.09.2000r.).