Szczecińska Fabryka Wódek „STARKA”

Remont dachów budynków produkcyjnych i pomocniczych Szczecińskiej Fabryki Wódek „STARKA” przy ul. Jagiellońskiej 63/64.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: grudzień 2012r – kwiecień 2013r.
  • Łączna wartość zadania inwestycyjnego 833 735,00 zł brutto.