Budynek wielorodzinny ul. Kleberga w Szczecinie

Termomodernizacja wraz ze wzmocnieniem elewacji kotwami K2 budynku wielorodzinnego w Szczecinie, przy ul. Kleberga 8/10.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: kwiecień 2013r – wrzesień 2013r.
  • Łączna wartość zadania inwestycyjnego 896 535,53 zł brutto.