Kościół pw. Św. Wojciecha w Mirowie

Remont wieży oraz elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Mirowie.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego, w związku z czym prace prowadzone były pod nadzorem Konserwatora Zabytków i odebrane zostały przez Nadzór Konserwatorki bez uwag.

Zakres wykonanych prac: