Remont wieży oraz elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Mirowie

Jako Generalny Wykonawca, jedną z najczęstszych form realizowania zadań inwestycyjnych jest rozpoczynanie prac od robót ziemnych.

Pozyskujemy także zlecenia modernizacji obiektu, który wymaga przebudowy, rozbudowy, remontu i odświeżenia – zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym.

Takim zadaniem był właśnie zakończony remont wieży oraz elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Mirowie. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Zachodniopomorskiego, a pierwsza pośrednia wzmianka pochodzi z 1337 roku. Fundatorem świątyni był prawdopodobnie zakon cystersów z Chorinu, do którego należała część wsi od 1260 roku do XV wieku, kiedy do zachodniej elewacji dobudowano wieżę. W 1713 roku w wyniku pożaru spłonęła górna część wieży z dzwonami i dach nad nawą, natomiast już rok później wieżę odbudowano i dodatkowo założono nowy strop. Datę budowy uwieczniał napis na chorągiewce umieszczonej na wieży. W 1945 roku kościół przejęty został przez parafię katolicką i uzyskał wezwanie św. Józefa. Pierwotne wezwanie jest nieznane.

Zakresem prac Budolux było wykonanie obmurowania stylizowaną cegłą gotycką konstrukcji ryglowej ścian wieży na 5 kondygnacji wraz z wypełnieniem jej pól przy użyciu zaprawy wapienno-cementowej z dodatkiem trasu.

Ponadto odtworzone zostały także tynki zewnętrzne ścian wieży poprzez pogłębienie spoin do 1,5 cm na ściankach z kamieni granitowych i do 1,0 cm na ścianach z cegły ceramicznej. Następnie tynk nałożony został na powierzchnię kamieni mostka szczepnego za pomocą pędzla, z dodatkiem 10% cementu trasowego. Otynkowane zostały ściany wieży przy użyciu barwnej fabrycznie w masie zaprawy wapienno-trassowej o zawartości materiałów wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1 i średnioziarnistych frakcjowanych kruszyw o frakcjach 0-4 mm oraz dodatku z mikrowłókien zbrojących.

Odwzorowaliśmy również gzymsy elewacyjne wieży nad czwartą i piątą kondygnacją w celu wykonania szablonów i wyciągnięcia ponownego w zaprawie tynkarskiej gzymsów po uprzednim ich przemurowaniu z uwagi na całkowite strukturalne zniszczenie podłoża pod profil ciągniony gzymsów.

Wykonaliśmy oraz dostarczyliśmy i zamontowaliśmy brakujące 4 sztuki drewnianych żaluzji emitujących dźwięk dzwonu na wieży kościoła. Drewno zostało zaimpregnowane i zabarwione bejcą na kolor ciemnego dębu oraz zabezpieczone lakierem do stosowania na zewnątrz.

Prace prowadzone były pod nadzorem Konserwatora Zabytków i odebrane zostały przez Nadzór Konserwatorki bez uwag. Referencje otrzymaliśmy, tak więc Inwestor zadowolony!

Dzięki takim realizacjom firma Budolux potwierdza swoje kompetencje nie tylko w zakresie nowych technologii, ale także w zakresie tradycyjnej, wręcz rzemieślniczej sztuki budowlanej!

Z wielką przyjemnością podejmiemy się kolejnych wymagających wyzwań!