Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni

Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Stara Rzeźnia – Budynek Obory dla bydła nr 21, 70-651 Szczecin, ul T. Wendy 14, woj. Zachodniopomorskie.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: wrzesień 2014r – styczeń 2015r.
  • Zadanie inwestycyjne prowadzone przy wsparciu programu JESSICA.
  • Kubatura obiektu 13 400,00 .
  • Powierzchnia użytkowa 2 292,84 .

O odbudowie zabytkowego budynku, znajdującego się na terenie szczecińskiej Łasztowni, pisały media internetowe i tradycyjne. Jeden z artykułów na stronie szczecinbiznes.pl.