Więcej o remoncie wieży i elewacji kościoła pw. Św. Wojciecha w Mirowie

Wracamy do chwalenia się naszą wykonaną pracą remontu wieży kościoła pw. Św. Wojciecha w Mirowie.

Tym razem bardziej szczegółowo przedstawiamy częściowy zakres prac, w którym odtworzone zostały tynki zewnętrzne ścian wieży poprzez pogłębienie spoin do 1,5 cm na ściankach z kamieni granitowych i do 1,0 cm na ścianach z cegły ceramicznej. Następnie tynk nałożony został na powierzchnię kamieni mostka szczepnego za pomocą pędzla, z dodatkiem 10% cementu trasowego. Otynkowane zostały ściany wieży przy użyciu barwnej fabrycznie w masie zaprawy wapienno-trassowej o zawartości materiałów wiążących wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1 i średnioziarnistych frakcjowanych kruszyw o frakcjach 0-4 mm oraz dodatku z mikrowłókien zbrojących.

Wrócimy jeszcze nie raz do przedstawienia kolejnych etapów wykonanej pracy tegoż obiektu!