Technopark Pomerania

„Zabezpieczenie stropodachu budynku A przed przenikaniem do budynku wód opadowych. Dach o powierzchni 739,33 m2; renowacja podłoża koryt oraz tarasu budynku A; wykonanie izolacji niecki pod urządzenia sanitarne na dachu budynku A; wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachów na budynkach B i C. Dach budynku B o powierzchni 1.148,28 m2, dach budynku C o powierzchni 1.292,80 m2; zabetonowanie otoru po dźwigu w stropie żelbetowym; uszczelnienie dylatacji stropu nad garażem; zabezpieczenie i naprawa izolacji przeciwwodnych ścian piwnic budynków A, B i C; osuszenie garażu poprzez usunięcie zalegającej wody; wstawienie stalowych krat w bramach garażowych; rozbiórka posadzki parteru budynku A w osiach A-C/1-5 o powierzchni 364,94 m2 wraz z wywozem i utylizacją warstw posadzkowych” na zlecenie Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Szczecinie.

  • Realizacja jako: Wykonawca.
  • Termin realizacji: czerwiec 2013r – wrzesień 2013r.
  • Łączna kwota zadania inwestycyjnego: 318 199,99 zł netto.