Posesja ul. Więckowskiego w Szczecinie

Docieplenie ściany od podwórza oraz remontu elewacji od frontu wraz z kolorystyką, izolacji poziomej i pionowej, oraz remontu posadzek w 3 bramach w budynku posesji Więckowskiego 4.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: wrzesień 2013r – luty 2014r.
  • Łączna wartość zadania inwestycyjnego 432 000,00 zł brutto.