Hala produkcyjno-magazynowa Garo

Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z powierzchnią biurową, przyłączami mediów oraz zagospodarowaniem terenu, działka położona przy ul. Struga w Szczecinie o numerze 3/10.

Zakres prac obejmował nadzorowanie robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, elewacyjnych i pokrywczych dachów, instalacji sanitarnych (wentylacja mechaniczna), instalacji wod-kan, instalacji c.o., przyłączy kanalizacji sanitarnej (deszczowej i sanitarnej), przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego, przyłącza SEC, instalacji elektrycznych, instalacji niskoprądowych (sieć strukturalna, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania i napadu), zagospodarowania terenu wraz z dwoma zjazdami.

  • termin realizacji zadania: maj 2012r do styczeń 2013r;
  • łączna wartość robót: 4.022.000,00 zł netto;
  • kubatura obiektu: 22.800,00 ;
  • powierzchnia użytkowa obiektu: 2.881,78 ;
  • powierzchnia terenu objętego inwestycją: 11.905,00 .