Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Budowa wieży schodowej do ćwiczeń i treningów o stalowej, ażurowej konstrukcji klatki schodowej ze schodami dwubiegowymi, bez ścian, z przeznaczeniem do ćwiczeń pożarowych przy ul. Klonowica 4 w Szczecinie, dz. 5 z obrębu 2261.

  • Realizacja jako: Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  • Termin realizacji: kwiecień 2014r.