Budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący

Budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący, zlokalizowany w rejonie ulicy Łącznej w Szczecinie, w granicach działki nr 179/10 z obrębu 3085 przy ul. Zimorodka.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: kwiecień 2014r – w toku.
  • Kubatura obiektu 1300,00 , powierzchnia całkowita wewnętrzna: 328,40 .