Winnica Turnau w Baniewicach

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-inwentarskiego na wytwórnię wina – o powierzchni zabudowy 631,22 , powierzchni użytkowej 1014,55  i kubaturze 5036,9 , z pomieszczeniami towarzyszącymi i sezonową instalacją namiotu nad wejściem do hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: marzec 2013r – marzec 2015r.
  • Kubatura obiektu 5 036,90 .
  • Powierzchnia użytkowa: 1 014,55 .