Budynek domu opieki w Szczecinie

Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dom opieki.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: lipiec 2013r – grudzień 2014r.
  • Łączna wartość zadania inwestycyjnego: 2 886 184,51 zł netto.
  • Kubatura obiektu 3143,61 .
  • Powierzchnia użytkowa obiektu: 622,57 .