Aleja Kwiatowa w Szczecinie

Obszar lokalizacji inwestycji znajduje się na terenie Starego Miasta w Szczecinie, które jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rej. 1 (z dnia 28.11.1952r.). Projekt obejmuje rewitalizacje alei spacerowej obsadzonej dwoma szeregami lip usytuowanej na placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie.

W części zachodniej pasażu zlokalizowano obiekt jednokondygnacyjnego pawilonu ekspozycyjno-recepcyjno-gastronomicznego, w całości przeszklonego. Jest uformowany w szczupłą prostopadłościenną bryłę o szerokości 3,80 m i wysokości 8,20 m npt, otwieraną i dostępną w przelocie osi alei. Poziom podstawowy użytkowy pawilonu znajduje się 2,95 m poniżej poziomu terenu.

Na jego przedłużeniu prowadzi pas ca 4 m szerokości w obie strony, utwardzony płytami z presbetonu z fakturą „ciemnego wapienia”, obrzeżony 2 liniami płytkich podświetlonych cieków wodnych łączących z rejonem zachodnim – z założeniem zegara słonecznego. Po obu jego stronach prowadzą pasma ruchu pieszego o szerokości ca 4,0 – 4,27 m, utwardzone drobnowymiarową kostką kamienna i z presbetonu w pasmach. W paśmie centralnym przewidzianym do aktywności artystycznej oraz rozwijania działalności gastronomicznej osadzono „kubiki” szklane świecące w zgrupowaniach.

Pasaż wyposażono ponadto w ławki we wnękach żywopłotów go okalających oraz kosze na śmieci. W pobliżu Bramy Królewskiej w miejscu przecięcia głównej osi alei i osi ruchu pieszego N-S (generowanego przez układ przejść dla pieszych), został zaprojektowany zegar słoneczno-świetlny, jako formalne rozszerzenie (mini placyk) i zakończenie ciągu pasażu.