Betonujemy przygotowany element

To jeden z tych dni, w którym znaczną jego część betonujemy uprzednio przygotowany element.

Przygotowanie do betonowanie to m.in.: wykonanie izolacji przeciwwodnej, wykonanie deskowań systemowych, montaż zbrojenia.

Nasza praca daje nam satysfakcję. Jesteśmy dumni ze specjalistów z BUDOLUX!