Budynek mieszkalny jednorodzinny i budynek warsztatowy.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku warsztatowego (elektryka i diagnostyka samochodowa) wraz z zjazdem, zewnętrznym odcinkiem instalacji energetycznej (zasilającej i oświetleniowej), gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: maj 2011r – sierpień 2012r.
  • Łączna wartość zadania inwestycyjnego: 2 058 080,00 zł brutto.
  • Kubatura obiektu 2137,00 .
  • Powierzchnia użytkowa obiektu: 424,60 .