Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie w ramach projektu „Termomodernizacja budynków Jednostek Komend Miejskich Straży Pożarnej w Szczecinie” współfinansowanego w ramach II konkursu programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji; luty 2016r. – listopad 2016r.
  • Łączna kwota inwestycji: 4 317 301,00 zł brutto.

Remont Placów Parkingowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie zlokalizowanych przy ul. Struga 10a – działki nr 12/14 i 9/26 oraz przy ul. Klonowica 4 – działka nr 5.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: sierpień 2016r. – grudzień 2016r.
  • Łączna kwota inwestycji: 966 627,27 zł brutto.