Centrum Handlowo – Usługowe Turzyn w Szczecinie

Budowa Centrum Handlowo – Usługowego TURZYN w Szczecinie przy ul. Boh. Warszawy 10:

  • Realizacja jako: Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  • Termin realizacji: sierpień 2009r – kwiecień 2011r.
  • Łączna kwota zadania inwestycyjnego: 43 177 502,53 zł netto.
  • Kubatura obiektu: 126 510,27 .
  • Powierzchnia użytkowa obiektu: 14 185,23 .