Czy wybudowanie muru oporowego w granicy działki domu jednorodzinnego wymaga pozwolenia na budowę?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy mur oporowy stanowi również ogrodzenie. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń o wysokości ponad 2,20 m, ale wymaga zgłoszenia. Od ogrodzenia objętego zakresem tego przepisu, odróżnić jednak należy właśnie konstrukcję oporową, która w myśl art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane jest to: Budowla przeznaczona do podtrzymywania mas ziemnych lub innych materiałów.

Oznacza to, że mur oporowy, który nie pełni również funkcji ogrodzenia, jest traktowany jako odrębna budowla, podlegająca ogólnym przepisom prawa budowlanego. W związku z tym, na jego budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

W praktyce, mur oporowy często pełni również funkcję ogrodzenia. W takim przypadku, czy budowa wymaga pozwolenia na budowę, zależy od tego, czy wysokość muru jest mniejsza niż 2,20 m. Jeśli tak, to na budowę wymagane jest zgłoszenie. Natomiast, jeśli wysokość muru jest większa niż 2,20 m, to na budowę wymagane jest pozwolenie na budowę.

Należy pamiętać, że nawet w przypadku, gdy na budowę muru oporowego nie jest wymagane pozwolenie na budowę, to należy uzyskać zgodę sąsiada, na którego działce będzie znajdował się mur. Zgoda ta powinna zostać zawarta w formie pisemnej.

Podsumowując, czy wybudowanie muru oporowego w granicy działki domu jednorodzinnego wymaga pozwolenia na budowę, zależy od następujących czynników:

  • Czy mur oporowy pełni również funkcję ogrodzenia?
  • Jaka jest wysokość muru?
  • Czy uzyskano zgodę sąsiada?

W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z nami – pomożemy rozwiać wątpliwości czy potrzebne będzie staranie się o pozwolenie na budowę muru oporowego: +48 662 041 326