Nanotechnologia ZUT w Szczecinie

Budowa Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy Al. Piastów 45-50 wraz z budową zjazdu w pasie drogowym ul. Langiewicza.

  • Realizacja jako: Kierownik Budowy / Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  • Termin realizacji: styczeń 2011r ? lipiec 2012r.
  • Łączna kwota zadania inwestycyjnego: 29 250 000,00 zł netto.
  • Kubatura obiektu: 52 645,00 m?.
  • Powierzchnia użytkowa obiektu: 25 502,29 m?.