Ogrodzenie ul. Królowej Korony Polskiej w Szczecinie

Wzmocnienie ogrodzenia przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 w Szczecinie w technologii „Ściany berlińskiej” o długości 36 mb.

Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Termin realizacji: czerwiec 2014r – lipiec 2014r.
Łączna kwota zadania inwestycyjnego: 86 142,31 zł brutto.