Rozbiórka budynku technicznego byłej oczyszczalni ścieków – kompleksowa usługa

Rozpoczynamy właśnie rozbiórkę budynku technicznego byłej oczyszczalni ścieków.

Usługę zrealizujemy jak zawsze, kompleksowo, tj. zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, demontaż elementów wyposażenia, rozbiórka ścian attykowych, rozbiórka stropodachu, rozbiórka murowanych ścian nośnych oraz działowych, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych, niwelacja oraz porządkowanie terenu robót oraz przyległych. Zapraszamy do współpracy!