Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa, znana również jako „fundament płytowy”, to rodzaj fundamentu wykorzystywanego w budownictwie. Płyta ta stanowi jedną spójną, płaską i szeroką płytę betonową lub kamienno-betonową, która obejmuje całą powierzchnię pod budynkiem. Jest to alternatywna opcja dla tradycyjnych fundamentów ławowych z kolumnami lub ścianami fundamentowymi. Płyta fundamentowa jest szczególnie popularna w obszarach o miękkim gruncie lub w przypadku budynków o specyficznych wymaganiach.

Główne cechy płyty fundamentowej to:

  1. Równomierne rozprowadzenie obciążeń: Płyta fundamentowa jest projektowana tak, aby równomiernie rozkładać obciążenia budynku na większą powierzchnię gruntową. To pomaga w minimalizacji punktowych nacisków na grunt i zapewnia stabilność konstrukcji.
  2. Ochrona przed osiadaniem: Dzięki rozprowadzaniu obciążeń na szeroką powierzchnię, płyta fundamentowa pomaga zapobiec osiadaniu budynku. Jest to szczególnie ważne w obszarach, gdzie grunt jest miękki lub podatny na osiadanie.
  3. Izolacja przeciwwilgociowa: Często na spodniej stronie płyty fundamentowej umieszcza się warstwę izolacji przeciwwilgociowej lub membranę, która chroni fundament przed wilgocią z gruntu.
  4. Odporność na mrozy: Płyty fundamentowe mogą być odpowiednio izolowane, aby zapobiec zamarzaniu gruntu wokół fundamentu w obszarach o zimnym klimacie.
  5. Szybsza budowa: Montaż płyty fundamentowej może być szybszy niż tradycyjny fundament ławowy, ponieważ wymaga mniej czasu na wykop i betonowanie ścian fundamentowych.
Płyta fundamentowa, znana też jako fundament płytowy, budowa, kolejne etapy

Płyty fundamentowe są szczególnie popularne w przypadku jednopiętrowych domów jednorodzinnych oraz w budynkach o niskiej i średniej wielkości. Jednak ich zastosowanie może być również rozważane w większych budynkach, w zależności od specyficznych warunków i wymagań projektowych.

Warto zaznaczyć, że projektowanie płyty fundamentowej musi uwzględniać rodzaj gruntu, obciążenia budynku oraz lokalne przepisy budowlane. Konstrukcja płyty fundamentowej może wymagać stosowania zbrojenia lub innych technik wzmocnienia w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i stabilności.

Płyta fundamentowa – przykłady zastosowania

Płyta fundamentowa pod komorę lakierniczą w Szczecinie

Płyta fundamentowa pod komorę lakierniczą