Budynek Mieszkalny ul. Pocztowa w Szczecinie

Inwestycja polegała na „Dociepleniu elewacji budynku przy ul. Pocztowej 11 oficyna w Szczecinie”.

  • Realizacja jako: Wykonawca.
  • Termin realizacji: luty 2016r. – czerwiec 2016r.
  • Łączna wartość zadania inwestorskiego: 338.000,00 zł brutto.

Inwestycja polegała na „Remoncie dachu budynku przy ul. Pocztowej oficyna w Szczecinie”.

  • Realizacja jako: Wykonawca.
  • Termin realizacji: luty 2016r. – czerwiec 2016r.
  • Łączna wartość zadania inwestorskiego: 72.400,00 zł brutto.