Budynek mieszkalny ul. Więckowskiego w Szczecinie

Docieplenie wraz z kolorystyką elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Więckowskiego 4 front, remont elewacji frontowej wraz z kolorystyką budynku przy ul. Więckowskiego 4 front.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: marzec 2016r. – czerwiec 2016r.
  • Łączna wartość zadania inwestorskiego wyniosła 191 914,88 zł brutto.