Centrum hotelowe i Medical SPA

Przebudowa budynku dawnego szpitala z rozbudową poprzez nadbudowę na obiekt zakwaterowania Turystycznego i rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu ? nazwa Inwestycji: „Przebudowa wraz z rozbudową poprzez nadbudowę istniejącego budynku na Centrum Hotelowo – wypoczynkowo – konferencyjne z usługami Medical SPA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”.

  • Realizacja jako: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
  • Termin realizacji: luty 2015r – lipiec 2015r.
  • Kubatura obiektu 10 446,00 .
  • Powierzchnia użytkowa 4 038,33 .