Omega Konstrukcje Stalowe

Pan Mariusz Stefanowicz podjął obowiązki kierownika budowy dla inwestycji polegającej na budowie myjni samoobsługowej w Elblągu przy ul. Rawskiej 19.

Budowa myjni samoobsługowej została ukończona w planowanym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Przygotowanie i prowadzenie w/w budowy nie budziło naszych zastrzeżeń, a wszelkie prace zostały wykonane sprawnie, solidnie i w sposób profesjonalny.

Wszystko to pozwala nam udzielić rekomendacji Kierownikowi Budowy, Panu Mariuszowi Stefanowiczowi jako doświadczonemu i rzetelnemu partnerowi do realizacji inwestycji.

List referencyjny Omega Konstrukcje Stalowe