Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zleciła nadzorowanie remontu pomieszczeń 40, 106, 107 oraz 108 w Budynku Głównym Akademii Morskiej przy ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie Inspektorowi Nadzoru, Panu Mariuszowi Stefanowiczowi.

Zaangażowanie w realizację inwestycji, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonywaniu powierzonych Panu Mariuszowi Stefanowicz obowiązków pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony, profesjonalny i godny zaufania Inspektor Nadzoru. […]

List referencyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zleciła nadzorowanie oraz koordynację kompleksowego remontu VII piętra oraz usprawnienie wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Studenckim Domu Marynarza KORAB Akademii Morskiej przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie Inspektorowi Nadzoru, Panu Mariuszowi Stefanowiczowi.

Oświadczamy, że cały zakres powierzonych obowiązków został wykonany bez zastrzeżeń, sprawnie i fachowo. Inspektor Nadzoru, Pan Stefanowicz jest wykwalifikowanym i niezawodnym partnerem do realizacji inwestycji. […]

List referencyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie powierzyła nadzorowanie remontu pomieszczeń socjalnych w budynku Studenckiego Domu Mieszkalnego KORAB przy ul. Starzyńskiego 8 w Szczecinie Inspektorowi Nadzoru, Panu Mariuszowi Stefanowiczowi.

Kolejna wspólna tego typu realizacja potwierdziła wysoki poziom usług świadczonych przez Pana Mariusza Stefanowicza ? zlecone zadania zostały wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i pokładanymi oczekiwaniami. […]

List referencyjny Akademii Morskiej w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie zleciła kompleksowe nadzorowanie remontu dachu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 51-53, firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Prace remontowe były realizowane w okresie od 11.06.2012r. do 20.08.2012r. a ich wartość wyniosła 459.341,62 zł brutto.

Zaangażowanie w realizację remontu, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonywaniu powierzonych firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz obowiązków pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony i godny zaufania partner przy realizacji wszelkich remontów i inwestycji budowlanych.

Efekty współpracy były dla nas satysfakcjonujące i całkowicie spełniły nasze oczekiwania, dzięki czemu mamy możliwość wystawiania pozytywnych referencji, jednocześnie polecając firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wszystkim zainteresowanym.

Akademia Morska w Szczecinie 14122012 referencje

Akademia Morska w Szczecinie zleciła nadzorowanie oraz koordynację kompleksowego remontu VI piętra w Studenckim Domu Marynarza Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Prace remontowe były realizowane w okresie od 02.07.2012r. do 10.09.2012r. a ich wartość wynosiła 440.228,17 zł brutto.

Oświadczamy, że cały zakres powierzonych obowiązków został wykonany bez zastrzeżeń, sprawnie i fachowo. Firma BUDOLUX Mariusz Stefanowicz jest niezawodnym partnerem w realizacji wszelkich remontów i inwestycji.

Z pełną odpowiedzialnością możemy zaświadczyć i polecić usługi firmy BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Akademia Morska w Szczecinie 02072012 referencje

Akademia Morska w Szczecinie zleciła kompleksowe nadzorowanie remontu pomieszczeń administracji oraz pokoi studenckich w Studenckim Domu Marynarza PASAT Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 9 firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Prace remontowe były realizowane w okresie od 20.07.2012r. do 29.08.2012r. a ich wartość wynosiła 72.969,86 zł brutto.

Zaangażowanie w realizację remontu, wiedza techniczna oraz rzetelność przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług w wykonywaniu powierzonych firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz obowiązków pozwalają nam potwierdzić, że jest to doświadczony, profesjonalny i godny zaufania partner przy realizacji wszelkich remontów i inwestycji budowlanych.

Efekty współpracy były dla nas satysfakcjonujące i całkowicie spełniły nasze oczekiwania, dzięki czemu mamy możliwość wystawienia pozytywnych referencji, jednocześnie polecając firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz wszystkim zainteresowanym.

Akademia Morska w Szczecinie 20072012 referencje

Akademia Morska w Szczecinie powierzyła kompleksowy nadzór remontu klatki schodowej w Studenckim Domu Marynarza KORAB akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 8 firmie BUDOLUX Mariusz Stefanowicz.

Prace remontowe były realizowane w okresie od 25.07.2012r. do 13.09.2012r. a ich wartość wynosiła 209.134,38 zł brutto.

Kolejna współpraca tego typu realizacja potwierdziła wysoki poziom usług świadczonych przez firmę BUDOLUX Mariusz Stefanowicz ? zlecone zadania zostały wykonane rzetelnie, terminowo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i pokładanymi oczekiwaniami.

Po raz kolejny współpraca układała się wzorcowo, a odpowiedzialność i profesjonalne podejście Kadry nadzorującej zapewniły osiągniecie oczekiwanych wyników współpracy.

Wyrażamy zadowolenie i podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Akademia Morska w Szczecinie 25072012 referencje

Akademia Morska w Szczecinie zaświadcza, że Pan inż. Mariusz Stefanowicz zamieszkały w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74/12, w terminach:

  1. od 04.07.2011r. do 29.09.2011r. pełnił samodzielną funkcję techniczną tj. funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem pomieszczeń nr 40, 106, 107 oraz 108 w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
  2. od 01.02.2006r. do 31.10.2006r. pełnił obowiązki inspektora nadzoru ? samodzielną funkcję techniczną w budownictwie , tj. kierował i nadzorował robotami remontowymi w obiekcie zabytkowym Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

Budynek Główny Akademii Morskiej składa się z zespołu budynków przy ul. Wały chrobrego 1-2 w Szczecinie, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr A 852.

Akademia Morska w Szczecinie 15122012 referencje