Modehpolmo – referencje

„Budolux” Mariusz Stefanowicz […], wykonawca prac budowlanych na inwestycji „Budowa Budynku Mieszkalnego, ul Wojska Polskiego 117 a, b, c w Szczecinie” realizował roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji w terminie 02.07.2007r do dnia 15.02.2008r.

Zakresem umownym Stron było m.in.:

  1. roboty malarskie,
  2. roboty murarskie,
  3. izolacje przeciwilgociowe,
  4. izolacje termincze,
  5. roboty rozbiórkowe – komin budynku starej mleczarni.

Duża fachowość i zaangażowanie nadzoru (posiadającego wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia) Wykonawcy oraz poprawność we współdziałaniu z Zamawiającym sprawiły , że kompleksowa realizacja poszczególnych zadań została wykonana z należytą starannością. […]

List referencyjny Modehpolmo